English

כסף

בתחום התכשיטים הכסף נחשב למתכת יקרה "דרגה שניה", שכן הוא זול בהרבה מזהב. הכסף הטהור מסומן במספר- 999, אך אינו בשימוש בתכשיטים ובחפצי חן בגלל היותו רך מידי.

תכולת הכסף הגבוהה ביותר בשימוש היא 925 ונקראת "שטרלינג". כסף 925 מקובל בעיקר באנגליה, ארה"ב וצרפת. סגסוגות נמוכות יותר של כסף מסומנות ב-900 ו-800, והן נהוגות בעיקר במרכז ומזרח אירופה (ברוסיה הכסף סומן ב- 840 ולאחר המהפכה הסובייטית ב-875).

בנוסף למספרים, יש גם להרבה מדינות סימול שלהם על הכסף, כמו כתר וירח לכסף הגרמני, נשר לצרפתי וכד'.

בחזרה למעלה