English

אמייל

תכשיטי אמייל הם תכשיטי זהב וכסף שמעוטרים בציורים הצבועים בצבעי אמייל. צבעים אלה מפוזרים באבקה על גבי התכשיט וכדי להתקבע עוברים לשריפה בתנור.

ציורי האמאייל, רובם מיניאטורות, דורשים מיומנות רבה ולכן תכשיטי אמאייל נחשבים ליוקרתיים. שוויץ היתה במאה ה-19 מרכז לייצור תכשיטי אמאייל איכותיים. מלבד תכשיטים, האמאייל היה נפוץ מאד במאה ה-19 גם על קופסאות סיגריות מכסף, שעוטרו בציורי אמאייל יפהפיים.

בחזרה למעלה