English

חנוכיית כסף ישראלית מעוטרת במגן דויד בראשה

נמכר
חנוכיית כסף ישראלית מעוטרת במגן דויד בראשה

חנוכיית כסף - 800 - ישראלית ומאוד חיננית. מעוטרת במגן דויד בראשה ובכיתוב "ישראל" בבסיסה.

גובה: 19.5 ס"מ ורוחב מירבי מצד לצד: כ-17 ס"מ. משקל: 103 גרם.

במצב מעולה.

חומרים:

מחיר: 1150 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד חפצי חן:

בחזרה למעלה