English

שש כוסיות ליקר חינניות וישנות כסף שטרלינג

שש כוסיות ליקר חינניות וישנות כסף שטרלינג

שש כוסיות ליקר ישנות מעוצבות בחן וחתומות שטרלינג. משקל כל אחת - 26.5 גרם.

קוטר הבסיס 3.5 ס"מ והפייה 3 ס"מ, גובה - 7 ס"מ.

תקופה: 
חומרים:

מחיר: 1250 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד חפצי חן:

בחזרה למעלה