English

תליון כסף אר נובו יפהפה

תליון כסף אר נובו יפהפה

בתליון נראית דמות אישה בשדה פרחים קוטפת פרח. היא אינה מוצגת בתוך מסגרת, אלא השוליים של התליון הם שולי שמלתה המסתלסלת, המעניקים לו את עיקרי סגנון האר-נובו.

התליון מעוצב ביד אומן והוא יפהפה!!

תקופה: 
חומרים:
משקל: 8.0 גרם

מחיר: 550 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה