English

שש כפיות כסף לקפה צרפתיות ויפהפיות

שש כפיות כסף לקפה צרפתיות ויפהפיות

כפיות כסף קטנות לקפה ועליהן חתימת הכסף - 950.
כל הידיות מעוצבות בדוגמת פרחים - כל אחת פרח שונה. הפרחים - בעבודת צורפות יפהפייה.

משקל כולל: 61 גרם.
אורך כל כפית: 10 ס"מ

על כל כפית מופיעות שתי חתימות של סימני הכסף.

תקופה: 
חומרים:

מחיר: 790 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד חפצי חן:

בחזרה למעלה