English

אינטגליו

מלאכת חריטה שנעשית ע"י חיתוך, גילוף או חריטה בתוך החומר. התוצאה מופיעה כאילו בתוך "בור", כשהרקע מסביב גבוה יותר. עבודת האינטגליו נעשית בד"כ בחומרים קשים, כמו אבני חן המשמשות בתכשיטים, למשל טבעות חותם. ה"אינטגליו" מופיע בתכשיטים בני מאות שנים ודורש מיומנות גבוהה. טכניקה זו משמשת גם בתחום הדפוס. ה"אינטגליו" היא ההפך של מלאכת התבליט- ה"קמאו" (Cameo).

בחזרה למעלה