English

זהב

הזהב שמשמש לייצור תכשיטים מופיע בכמה תכולות, כאשר תכולה מחושבת בקאראטים. הזהב הטהור הוא 24 קאראט, אך כמעט ולא מייצרים תכשיטים מזהב טהור מכיוון שהוא רך מידי, ולכן לרוב הוא מעורב עם סגסוגת של מתכות כמו כסף ונחושת.

מוכרות כמה קבוצות של תכולת זהב המקובלות בעולם התכשיטים:
21-22 קאראט - מוחתם על התכשיט גם במספר- 916 או 875.
18 קאראט - מוחתם גם במספר 750.
14 קאראט - מופיע גם במספר 585.
9 קאראט - ממוספר גם כ- 375.

מקצת מהתכשיטים, בעיקר העתיקים, חסרים את סיווג הזהב ובמקרה הצורך הוא נקבע ע"י בדיקה באמצעות חומר כימי.

בחזרה למעלה