English

ענק גרנטים בוהמי על כסף מוזהב - מקסים

ענק גרנטים בוהמי על כסף מוזהב - מקסים

הענק מעוצב כפרחי גרנטים זהים לכל אורכו. כל פרח מורכב מגרנט גדול ומתחתיו עיגול של גרנטים קטנים יותר.

גובה כל פרח כ-1 ס"מ ואורך הענק כולו - 44 ס"מ. כל פרח מתחבר לרעהו בלולאה קטנה.

ענק יפהפה והגרנטים זוהרים!

תקופה: 
חומרים:
משקל: 32.5 גרם

מחיר: 1980 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה