English

שישה גביעי כסף לביצים

נמכר
שישה גביעי כסף לביצים

6 גביעי כסף לביצים, כנראה ממרכז אירופה.
גובה - 6 ס"מ. קוטר פי הגביע - 4.5 ס"מ.
הגביעים מעוטרים בחריטה עדינה ליד השפה.

חומרים:

מחיר: 1300 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד חפצי חן:

בחזרה למעלה