English

שורת פניני בחריין טבעיות

נמכר
שורת פניני בחריין טבעיות

שורת פניני בחריין טבעיות, בגודל 5-6 מ"מ. אורך השורה 50 ס"מ והיא מושחלת מחדש עם סוגר כסף כדורי.שורה יפה מאוד של הפנינים הזהובות והנדירות הללו.

חומרים:
משקל: 13.5 גרם

מחיר: 1500 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה