English

קמאו

קמאו (Cameo) היא עבודת גילוף של תבליט על חומר בעל שתי שכבות, כאשר השכבה התחתונה משמשת רקע לתבליט. הקמאו נפוץ בעיקר על צדף (shell) , שהוא חומר די נוח לגילוף, או על אבן סרדוניקס, שהיא אבן קשה. הטכניקה ההפוכה לקמאו היא ה'אינטגליו' (Intaglio), מלאכת חריטה לעומק החומר.

מלאכת הקמאו היתה ידועה כבר לפנה"ס. עיקר עבודות הקמאו נעשתה ונעשית גם היום באיטליה.

בחזרה למעלה