English

עגילי כסף עגולים וענקיים משובצים באבני טורקיז קטנטנות

עגילי כסף עגולים וענקיים משובצים באבני טורקיז קטנטנות

העגילים מעוצבים בצורה דומה לחצי ירח והם מאד גדולים, קוטר מירבי כ-6 ס"מ.

הם משובצים באבני טורקיז קטנטנות בעבודת אומן.

העגילים, בזכות צבעם וגודלם, מושכים תשומת לב מידית.

תקופה: 
חומרים:

מחיר: 500 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה