English

עגילי קוראל בגילוף קמאו של נשים יפות

נמכר
עגילי קוראל בגילוף קמאו של נשים יפות

עגילי זהב ובמרכזם משובצים שני קוראלים כתומים אדמדמים מגולפים כראשי נשים יפות.

טכניקה: 
תקופה: 
חומרים:

מחיר: 2850 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה