English

ראש קרמיקה של גולדשיידר עם תלתלים כסופים

נמכר
ראש קרמיקה של גולדשיידר עם תלתלים כסופים

פסל ראש  נערה, חתום גולדשיידר, משנות ה-40. הפסל מחובר לבסיס פורצלן עם גלזורה לבנה. גובה כולל בסיס-40 ס"מ, גובה בלי הבסיס - 25 ס"מ. הבסיס- 11.5X11.5 ס"מ.
כמו במסכות, גם פסל זה מאופיין בתלתלים בצבע טורקיז, שכל כך טיפוסיים לגולדשיידר בתקופה זו. ראש
הנערה מוטה לצד ויחד עם הבעת פניה, היא משרה על המתבונן נועם ושלווה. עוד יצירה מקסימה בסגנון אר-דקו/רטרו של גולדשיידר.

 

טכניקה: 
תקופה: 

עוד חפצי חן:

בחזרה למעלה