English

הקבצנים - זוג פסלי פורצלן "קאפו דימונטה"

נמכר
הקבצנים - זוג פסלי פורצלן "קאפו דימונטה"

זוג פסלי פורצלן לבנים מתחילת המאה ה-20, המתאר דמויות של זוג קבצנים זקנים עם כלבם. מפוסל ברמה פיסולית גבוהה ומפורט מאד. הפסלים חתומים בסמל של "קאפו די מונטה" מתחילת המאה ה-20 -naples

_x000D_

מידות:
גובה הגבר כ-16 ס"מ והאישה כ-15 ס"מ.

טכניקה: 
תקופה: 

מחיר: 2890 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד חפצי חן:

בחזרה למעלה