English

חנוכיית קרמיקה ישראלית ייחודית משנות ה-50 בצבע טורקיז תוצרת "פחר"

חנוכיית קרמיקה ישראלית ייחודית משנות ה-50 בצבע טורקיז תוצרת "פחר"

חנוכית קרמיקה, מאוד קישוטית וייחודית בצבעה, טורקיז, תוצרת מפעל הקרמיקה "פחר "הישראלי בשנות ה-50.
קומת הרגל של החנוכיה באורך 25 ס"מ וקומת המרכז - 33 ס"מ מצד לצד. גובה - 14 ס"מ.
בקומת המרכז מופיע מגן דוד ומשני צידיו הכיתוב - "הנרות הללו" באותיות מובלטות.
צבע הטורקיז וברק הקרמיקה תורמים ליופיה של החנוכיה.
מצב: מצוין.

 

טכניקה: 

מחיר: 1000 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד חפצי חן:

בחזרה למעלה