English

תמונת עץ מעשה שיבוץ - ילדה מסתכלת במראה

תמונת עץ מעשה שיבוץ - ילדה מסתכלת במראה

תמונה העשויה בטכניקה של שיבוץ עץ בתוך עץ. מגוון העצים והמרקם שלהם נותן את צבעוניות התמונה. התמונה עשויה בצרפת בתחילת מאה ה-20 ומתארת ילדה "מתגנדרת" מול מראה גדולה. התמונה מלאת חן ומתאימה לחדר ילדים.
מימדים - רוחב 38 ס"מ, אורך 48 ס"מ.

תקופה: 
חומרים:

מחיר: 1390 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד חפצי חן:

בחזרה למעלה