English

זוג כדים יפנים עתיקים מצוירים ביד - "מטסומורה"

נמכר
זוג כדים יפנים עתיקים מצוירים ביד  - "מטסומורה"

הכדים צבועים בתכלת בהיר, עם זיגוג, ומעוטרים בעבודת תבליט ובציורי אמאייל. העיטור כולל צפורים כחולות מעופפות בתוך ענפים ופרחים - מוטיבים אופיניים ל'אר-נובו'.

הכדים הם מתחילת המאה ה-20 וחתומים 'מטסומורה' בתחתית הבסיס. הכדים יפים ביותר, במצב טוב מאוד ובלי תיקון.

מידות:
קוטר מקסימלי - 11.5 ס"מ,  גובה כ-27 ס"מ.

תקופה: 

מחיר: 3600 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד חפצי חן:

בחזרה למעלה