English

ענק פניני בחריין יפות מאוד

ענק פניני בחריין יפות מאוד

ענק ארוך - כ-95 ס"מ - של פניני בחריין שהן פנינים טבעיות ומאוד נדירות.
אלו פנינים עתיקות וצבען קרם-זהוב עם הבזקי ברק.
קוטר הפנינים מדורג - בין 4-5 מ"מ ועד 8-9 מ"מ.
שורה נדירה ומאוד יפה.

חומרים:

מחיר: 3590 ש"ח (כולל מע"מ)

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה