English

ענק זהב עם זוג תליוני גדילים שמנמנים ומאד יפים

נמכר
ענק זהב עם זוג תליוני גדילים שמנמנים ומאד יפים

הענק, בדוגמת חבל, נושא 2 תליונים ועליהם הרבה מאוד גדילים באורך כ-4 ס"מ.

הגדילים מעניקים לענק את ייחודו ויופיו.

אורך השרשרת עם הגדילים כ-66 ס"מ והיא במצב מעולה.

תקופה: 
חומרים:
משקל: 18.5 גרם

מחיר: 6100 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה