English

ענק חרוזי שנהב עתיקים

ענק חרוזי שנהב עתיקים

הענק עתיק ואורכו  65 ס"מ. החרוזים מדורגים בגודלם, בין קוטר של 2.5 ס"מ ל-0.7.

החרוזים, בצבע שנהב, חלקים ומאוד נעימים על הצוואר.

מחרוזות שנהב עתיקות נדירות וקשה היום לגלותן.

 

חומרים:
משקל: 85.0 גרם

מחיר: 1400 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה