English

שרשרת שעון - אלברט - אנגלית עתיקה וארוכה

נמכר
שרשרת שעון - אלברט - אנגלית עתיקה וארוכה

השרשרת, אשר שימשה בשעתו לתליית שעון כיס, מורכבת מחוליות מתחלפות, מואורכות וקצרות-חוליות יפות במיוחד.

במרכז השרשרת מחובר תליון בצרת T ששימש בשעתו לתליית השרשרת על הבגד.

אורך- כ-80 ס"מ.

חומרים:

מחיר: 5190 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה