English

ענק זהב עם 12 תיליוני חרפושיות ירוקות טבעיות - רנסנס מצרי

נמכר
ענק זהב עם 12 תיליוני חרפושיות ירוקות טבעיות - רנסנס מצרי

ענק נדיר המורכב מ-12 חרפושיות טבעיות שחוברו ביד אומן לענק זהב מרהיב.

בחזית הענק מוצגות החרפושיות בצבען הירוק העמוק ועיטור של נקודות שחורות ובצד הפנימי כל חרפושית עטופה בכיסוי זהב. החרפושיות מחוברות זו לזו בשרשרות זהב ומעוטרות בנטיפי זהב.

אורך הענק - 48 ס"מ. אורך חרפושית - 16 מ"מ  ורוחב מירבי - 1 ס"מ.

הענק הינו דוגמא איכותית לרנסנס ויקטוריאני של אמנות מצרים העתיקה.

חומרים:
משקל: 15.0 גרם

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה