English

ענק זהב ובמרכזו ציפורים

נמכר
ענק זהב ובמרכזו ציפורים

ענק יחודי ובמרכזו זוג צפורים אוהבות. גוף כל ציפור משובץ בפנינה בוהקת ועיניהן - באבן רובי יפה.
אורך הענק - 48 ס"מ.
ענק מאוד קישוטי ומלא חן.

תקופה: 
חומרים:
משקל: 14.0 גרם

מחיר: 4400 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה