English

ענק קוראלים אדומים וזהב באיכות נדירה

נמכר
ענק קוראלים אדומים וזהב באיכות נדירה

ענק יפהפה המורכב מקוראלים אדומים ועגולים, כשחוליות ייחודיות של שרשרת זהב עתיק מקשרות ביניהם. זו שרשרת ארוכה - 104 ס"מ. אבני הקוראל מדורגות, הגדולות כלפי המרכז וגם במנעול הזהב משובץ קוראל.
אבני הקוראל, כנראה איטלקיות, בצורת כדור לחוץ מלמעלה ומלטה והן חלקות ונקיות מפגמים.
ניתן לענוד את הענק כשרשרת ארוכה או כשרשרת כפולה סביב הצוואר.
פריט נדיר ביופיו ואיכותו.

חומרים:

מחיר: 5300 ש"ח (כולל מע"מ)

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה