English

עגילי זהב צרפתים בצורת עלה ובמרכזו יהלומים - קסומים ויחודיים

עגילי זהב צרפתים בצורת עלה ובמרכזו יהלומים - קסומים ויחודיים

העגילים צרפתיים ומעוצבים כעלים עם עורקים ובמרכזם 3 יהלומים בכל אחד.

כל יהלום - כ-4-5 נקודות  - מלא אור וברק.
כל עלה בחלקו העליון מחובר לענף קטן שמתחבר לאוזן, אורכם כ-2 ס"מ. חתומים 18 ק.

העגילים מעוצבים ביד אומן. מאוד עדינים ומאוד יפים.

תקופה: 
חומרים:
משקל: 3.7 גרם

מחיר: 2850 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה