English

עגילים בוכרים עתיקים ובמרכזם אבן אדומה

נמכר
עגילים בוכרים עתיקים ובמרכזם אבן אדומה

עגילים בוכרים עתיקים, במצב מעולה. העגילים משובצים באבן אדומה גדולה ובפנינים טבעיות.

מימדים: גובה, כולל תלי - 2.6 ס"מ. רוחב - 1.8. קוטר אבן אדומה - 8 מ"מ.

תקופה: 
חומרים:

מחיר: 2190 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה