English

עגילי שנות ה-50 עם אבני אקוה מרין גדולות ויהלומים

נמכר
עגילי שנות ה-50 עם אבני אקוה מרין גדולות ויהלומים

זוג עגילים מאוד יחודי עם אבני אקווהמרין גדולות תלויות ויהלום בחלק העליון. צבע האקוה כתכלת הים, בצורת אליפסה ובגודל של 1.5 ס"מ. אורך העגיל כולו - מעל 3 ס"מ. היהלומים במרכז החלק העליון - 6 נקודות כ"א. גם דופן האקוה רחבה במיוחד ומעוטרת בחירור.

תקופה: 
חומרים:
משקל: 8.0 גרם

מחיר: 4590 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה