English

עגילי פלטינה עם אקוה-מרין ויהלומים

נמכר
עגילי פלטינה עם אקוה-מרין ויהלומים

עגילים עכשוויים בסגנון עתיק. העגיל מורכב מאקווה מרין בצורת טיפה בצבע מעולה. סביב הטיפה - יהלומים צפופים. בראש הטיפה משובץ יהלום גדול, ודופן העגיל עשוי בעבודת פיליגרן יפה.

מידות:
אורך העגיל- 2.4 ס"מ.
רוחב מירבי של הטיפה - 1.2 ס"מ. גובה הדופן כולל האבן - 0.7 ס"מ.
כל אבן אקווה כ-6-8 קאראט.
היהלום הגדול - כ-25 נקודות.
מסביב לאקווה יהלומים יפים, כ"א 2 נקודות וס"הכ 0.4 קאראט בכל עגיל.

טכניקה: 
תקופה: 
חומרים:
משקל: 8.0 גרם

מחיר: 11800 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה