English

צמיד יהלומים וספירים עתיק ומרהיב

נמכר
צמיד יהלומים וספירים עתיק ומרהיב

צמיד חישוק מסוף המאה ה-19 או תחילת ה-20. משובץ בחמישה אבני ספיר כחול וב-5 יהלומים.

חומרים:

מחיר: 8900 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה