עברית

Goldscheider Bust with Silver Curled Head

Top of Page