עברית

19th Century Pocket Watch With Rose-Cut Diamonds and Enamel

Top of Page