עברית

Victorian Gold Ring with Cameo in Black & White Agate

Top of Page