עברית

Large Ring with Ruby and Diamonds

Top of Page