עברית

Large Opal Ring with Rubies and Diamonds

Top of Page