עברית

Scorpion Shaped Brooch with Diamonds and Rubies

Top of Page