עברית

Scorpion Shaped Russian Brooch with Enamel and Diamonds

Top of Page