עברית

Locket Pendant with Rubies and Rose Cut Diamonds

Top of Page