English

פסל קרמיקה איטלקי של זוג מתנשק בתלבושות עממיות

פסל קרמיקה איטלקי של זוג מתנשק בתלבושות עממיות

פסל קרמיקה צבעוני משנות ה-30 המתאר זוג מתנשק לבוש בבגדים עממיים. הפסל מעוצב באיכות מעולה המאפיינת את הקרמיקה האיטלקית (ראה לנצ'י Lenci) והצביעה מאופיינת בפרטים רבים על הבגדים העשויים ביד אומן. הפסל חתום בתחתית.
ממדים: גובה 31 ס"מ, רוחב מירבי 20 ס"מ.

טכניקה: 
תקופה: 

מחיר: 3700 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד חפצי חן:

בחזרה למעלה