English

סיכה צרפתית, מעין כנפי ציפור, עם יהלום

סיכה צרפתית, מעין כנפי ציפור, עם יהלום

סיכה צרפתית, מדגימה מעין ציפור מסוגננת, עם כנפיים פרושות. במרכזה - יהלום יפה - כ-0.2 קאראט.
אורך הסיכה - 6 ס"מ. מעוטרת גם בפס אמאייל שחור. סיכה ייחודית.

תקופה: 
חומרים:
משקל: 6.5 גרם

מחיר: 2200 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה