English

שרשרת פניני בחריין עתיקות

נמכר
שרשרת פניני בחריין עתיקות

שורת פניני בחריין עתיקות בגודל כ-2-3 מ"מ בממוצע. הפנינים במצב מעולה ומושחלות בקשירה חדשה.
אורך השורה - 44 ס"מ. סוגר- זהב לבן.
פניני בחריין, נוצרו בתוך צדפות באופן טבעי ובמי ים. קשה מאוד למצוא היום פניני בחריין אמיתיות.

חומרים:
מחיר: 880 ש"ח (לא כולל מע"מ)
משקל: 4.0 גרם

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה