English

עגילי בלו טופז ופנינים על תנוך

נמכר
עגילי בלו טופז ופנינים על תנוך

זוג עגילי זהב משובצים באבן בלו טופז ושזורים בפנינים טבעיות.העגיל צמוד לתנוך, אורכו 17 מ"מ ורוחבו - 13 מ"מ.צבע האבן כתכלת השמיים והפנינים שזורות סביבה.

תקופה: 
חומרים:
משקל: 5.0 גרם

מחיר: 2430 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה