English

צמיד זהב לבן משובץ לכל אורכו באבני רובי יפות

צמיד זהב לבן משובץ לכל אורכו באבני רובי יפות

צמיד זהב לבן משובץ לאורכו באבני רובי יפות. כל אבן - 4 על 6 מ"מ.
אורך הצמיד - 20 ס"מ.

תקופה: 
חומרים:
משקל: 12.0 גרם

מחיר: 3890 ש"ח (לא כולל מע"מ)

עוד תכשיטים ושעונים:

בחזרה למעלה