עברית

Yemenite Designed Silver-gilt Necklace with Filigree

Top of Page